Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Schoonheidssalon Mooi&Zo!, gevestigd aan Zandstraat 7, 6658 CL Beneden Leeuwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoonheidssalon Mooi&Zo!
Zandstraat 7
6658 CL Beneden Leeuwen
Tel: 06-14116981

www.schoonheidssalon-mooienzo.nl

Inge Sepers regelt de Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Mooi&Zo! Zij is te bereiken via Info@schoonheidssalon-mooienzo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Mooi&Zo! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (Alleen van toepassing bij verzenden faktuur door salon)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Mooi&Zo! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid (Indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@schoonheidssalon-mooienzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Mooi&Zo! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (Indien van toepassing bij faktuur)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Mooi&Zo! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Mooi&Zo!) tussen zit. Schoonheidssalon Mooi&Zo! gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Essalon van Usefull Software. Dit systeem wordt gebruikt als klantenbestand en om bijzonderheden over huidaandoeningen of –problemen te vermelden. Tevens wordt bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over de huid op te kunnen bouwen zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd wordt en de juiste producten gebruikt worden tijdens de behandeling. Daarnaast om eventuele afwijken op tijd te kunnen ontdekken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Inge Sepers van Schoonheidssalon Mooi&Zo! heeft inzage.
 • Outlook. Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Mooi&Zo! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens/personalia:  Schoonheidssalon Mooi&Zo bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 7 jaar na uw laatste bezoek aan de salon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Mooi&Zo! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Mooi&Zo! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Mooi&Zo! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@schoonheidssalon-mooienzo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Mooi&Zo! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@schoonheidssalon-mooienzo.nl